fbpx

Algemene Voorwaarden

Op het gebruik van de website van The Hague – Palace Noordeinde op https://thehague.hotelindigo.com zijn de hieronder genoemde gebruiksvoorwaarden van toepassing. Bezoekers die deze gebruiksvoorwaarden niet accepteren, zijn niet bevoegd om deze website te gebruiken of te blijven gebruiken

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Bovendien is elke herziene versie is onmiddellijk van kracht zodra deze op deze website wordt weergegeven

Neem bij opmerkingen of vragen over deze gebruiksvoorwaarden contact met ons op.

Onze Intellectuele eigendomsrechten

Wij bezitten of hebben een licentie voor het gebruik van alle intellectuele eigendomsrechten in en op deze website en alle technische infrastructuur die hiermee verband houdt.

Toegang tot en gebruik van deze website

Door toegang te krijgen tot welk deel van deze website dan ook, stemt u ermee in:

  • deze website niet te gebruiken op een manier die het gebruik van deze website door andere gebruikers verstoort, hindert of beperkt;
  • via deze website geen materiaal te uploaden, weer te geven of te verzenden dat vals, beledigend, lasterlijk, bedreigend, obsceen of onwettig is of dat inbreuk maakt op de rechten van een andere persoon, waar ook ter wereld;
  • geen software of andere code of scripts die deel uitmaken van deze website te reverse-engineeren, decompileren, kopiëren of aanpassen, of proberen om naar of via deze website informatie te verzenden die een virus, worm, trojaans paard of andere schadelijke of storende componenten bevat; en
  • gegevens op deze website en ingevoerd door of met betrekking tot een derde gebruiker van deze website niet te wijzigen, aan te passen, te verwijderen, te verstoren of te misbruiken

Materiaal op deze website mag worden gedownload, bekeken en afgedrukt voor persoonlijk gebruik of interne verspreiding binnen uw organisatie, op voorwaarde dat er geen handelsmerken, auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen in voorkomen of op dergelijk materiaal geheel of gedeeltelijk worden verwijderd. Materiaal op deze website mag op geen enkele andere manier geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd of herverdeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het mag met name niet worden gereproduceerd of geëxploiteerd voor commercieel gewin. Alle andere rechten zijn voorbehouden en gebruikers moeten onze toestemming vragen voordat ze op welke manier dan ook gebruik maken van het materiaal op deze website.

Privacybeleid

Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt via deze website, stemt u ermee in dat we dergelijke persoonlijke gegevens bewaren, vastleggen, bewaren en gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.

Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid

Deze website is opgesteld met als doel informatie te verstrekken over Hotel Indigo The Hague – Palace Noordeinde, onze producten en diensten.

Vanwege de kenmerken van het internet kunnen we niet garanderen dat deze website of de websites waarnaar deze is gelinkt altijd beschikbaar zal zijn. U wordt zelf geacht ervoor te zorgen dat u tijdens het gebruik van het internet over de juiste bescherming tegen virussen en andere beveiligingsmaatregelen beschikt.

Hoewel alle redelijke moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist was op het moment van publicatie, kan deze op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We geven geen enkele garantie dat dergelijke informatie op het moment van publicatie juist of volledig is.

Deze website en alle informatie of ander materiaal die hierop staat, wordt uitsluitend beschikbaar gesteld op basis van het feit dat u deze accepteert zoals deze op welk moment dan ook beschikbaar is. Wanneer u vertrouwt op andere informatie, doet u dit geheel op eigen risico en aanvaardt u dat alle garanties, voorwaarden en toezeggingen, expliciet of impliciet, hetzij door gewoonterecht, statuut, handelsgebruik, handelsverkeer of anderszins met betrekking tot deze website zijn uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de wet. Wij sluiten voor zover dat wettelijk is toegestaan alle aansprakelijkheid uit, waar dit betrekking heeft tot verlies of schade die voortvloeit uit het niet-beschikbaar zijn of gebruik maken van deze website of van enige andere website die eraan is gekoppeld, of uit het vertrouwen op de inhoud van deze website of enig materiaal of inhoud die via deze website toegankelijk is

Links

Links van deze website worden alleen ter informatie en voor uw gemak aangeboden. We hebben geen controle over externe content en kunnen daarom geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van een gelinkte website van derden. We onderschrijven geen gelinkte website(s).

Jurisdictie

Deze website is ontworpen en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht. Elk geschil dat voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website is onderworpen aan de jurisdictie van Engelse rechtbanken.

Prachtig hotel met een top-team, ontbijt en locatie. We komen zeker terug!

Booking.com

Volg ons op Instagram

Blog

Welkom in Den Haag

Volg Hotel Indigo The Hague